[1]
F. Burrai, M. Gambella, e A. Scarpa, «L’erogazione di prestazioni sanitarie in telemedicina», G Clin Nefrol Dial, vol. 33, pagg. 3–6, feb. 2021.